Владимир Данаилов

заместник-кмет "Дигитализация, иновации и икономическо развитие"

Владимир притежава магистърска степен по бизнес администрация от Американския университет в България и магистърска степен по управление на човешките ресурси от Техническия университет в София. Той получава бакалавърска степен по индустриален мениджмънт от същия университет.

Професионалният му опит е в секторите на недвижимите имоти, производството и търговията, където заема позиции като ръководител на отдел продажби и мениджър в няколко компании с международно присъствие.

Със солиден опит в предприемачеството и развитието на бизнеса и силен интерес към стартиращите фирми, Владимир вече е развил богат опит в управлението на компании и екипи с глобално присъствие.

Други лектори