Иван Велков

член на УС на БСК и председател на БГФМА

Иван Велков е член на управителните органи на няколко професионални и браншови организации и на организации в обществена полза. Член на УС на Българсаката стопанска камара. Председател на Българската фасилити мениджмънт асоциация и на Фиабци България – Международната федерация на специалистите по недвижими имоти, както и на Фондация “Интерактивна България. Заместник – председател на Столичния общински съвет за 2015-2019г.

Други лектори