Таня Косева-Бошова

председател, Асоциация на собствениците на бизнес сгради

Таня е сред основателите на Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България (АСБС). Към момента е председател е на управителния съвет на асоциацията. АСБС е доброволна неправителствена организация, независима от политически партии и религии. Сдружението е учредено през 2013 г. В него членуват над 30 дружества, собственици на бизнес сгради с разгъната застроена площ над 500 000 кв.м., находящи се в Република България.
Таня Косева-Бошова има 18 години опит на пазара на бизнес имоти в България. Била е партньор и изпълнителен директор на някои от най-големите и най-успешни компании свързани с недвижими имоти в страната – Colliers International, Landmark Property Bulgaria и European Trade Center.
От 2013 г. и до момента Таня Косева-Бошова е управляващ партньор на Park Lane Developments. Тя управлява развитието на клас „А“ бизнес сграда Park Lane Office Center в гр. София, България. Таня се занимава и с развитието на нови бизнес имоти в гр. Букурещ, Румъния.
През 2007 г. успешно инициира и завършва промяна на българското законодателство по отношение на премахване на ограничение на срока за отдаване под наем в България.
Таня Косева-Бошова е председател на управителния съвет на сдружение с нестопанска цел “Дамски форум”.
Тя е дипломирана от Американския университет в Благоевград със специалности “Икономика” и “Бизнес администрация”.

Други лектори