Камелия Славейкова

Изпълнителен директор на Shell Bulgaria

Камелия Славейкова е изпълнителен директор на Shell за България от 2008 г., а за Гърция – от 2010 г. Тя е и мениджър “Комуникации” в Shell за Централна и Източна Европа.

Камелия Славейкова има Магистърска степен по бизнес администрация за ръководни кадри (Executive MBA) от Американския Университет в България (2007 г.). Преминала е и през редица международни обучения и квалификации в системата на Shell. Завършила е специалността “Политическа икономия” (понастоящем “Макроикономика”) в Университета за национално и световно стопанство в София.

Като активен участник в бизнес обществото Камелия Славейкова вече повече от 9 години е член на Управителния съвет на Форума на българските бизнес лидери, а от 2016 г. е член на Българския офис на Европейския съвет за външна политика.

През периода 2016 г. – 2019 г. Forbes Woman я класира като един от 20-те най-влиятелни бизнес лидери в България. Също така, през 2016 г., тя бе номинирана за един от Топ 10-те Мениджъри на Годината в България в конкурс на престижното списание Мениджър. През 2019 г. Камелия Славейкова беше отличена с приза за Жена на десетилетието в категория „Бизнес и общество“ в рамките на конкурса, организиран от woman.bg.

Други лектори