10:00 - 10:30

Официално откриване

– Деница Николова, заместник-министър, Министерство на регионалното развитие и благоустройство

– Мария Габриел, комисар за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта (видео)

Quick Info

  • 28.02.2019
  • 10:00 - 10:30
  • New York City

Speakers