10:30 - 12:00

Панел 1: Общински стратегии – взаимодействие между бизнес и местна власт

Добри примери на взаимодействие между бизнес и местна власт – примери за осъществени/работещи проекти.

Препоръки за подобрение на връзката между институции и представители на бизнеса.

Стимулиране на малък и среден бизнес чрез финансиращи програми.

Дискусия:

– Владимир Данаилов, заместник-кмет, Столична Община, сектор “Дигитализация, иновации и икономическо развитие”
– Георги Шопов, председател, НАСП
– Таня Христова, кмет, Община Габрово
– Инж. Пламен Панчев, изпълнителен директор, “Тракия икономическа зона”

Модератор: Христо Николов, Bloomberg TV Bulgaria

Quick Info

  • 28.02.2019
  • 10:30 - 12:00
  • New York City

Speakers