10:30 - 12:00

Панел 1: Общински стратегии – взаимодействие между бизнес и местна власт

Добри примери на взаимодействие между бизнес и местна власт – примери за осъществени/работещи проекти.

Препоръки за подобрение на връзката между институции и представители на бизнеса.

Стимулиране на малък и среден бизнес чрез финансиращи програми.

Дискусия:

– Владимир Данаилов, изпълнителен директор, Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ)
– Таня Христова, кмет, Община Габрово
– Здравко Димитров, кмет, Община Пловдив – поканен
– Живко Тодоров, кмет, Община Стара Загора – поканен
– Иван Портних, кмет, Община Варна – поканен

Модератор: Христо Николов, Bloomberg TV Bulgaria

Quick Info

  • 28.02.2019
  • 10:30 - 12:00
  • New York City

Speakers