Таня Христова

кмет, Община Габрово

Таня Христова е родена на 19 юли 1971 г. в гр. Плевен. Средното си образование завършва в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, гр. Габрово. През 1995 г. се дипломира като магистър по английска филология във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. В същия университет защитава и магистратура по финанси. Специализира в сферата на управлението на програми и проекти.

Таня Христова започва професионалния си път като учител по английски език във Велико Търново. След това работи като консултант на свободна практика в областта на подготовката и управлението на проекти с външно финансиране. От 2008 до 2010 г. заема поста заместник-кмет „Устойчиво развитие“ в Община Габрово. През 2010-2011 г. работи като началник на политическия кабинет на министъра по управление на средствата от Европейския съюз, ръководител е на Централното координационно звено и секретар на Съвета по контрол и управление на европейските фондове. Има опит във водене на международни преговори и ключово участие в процесите по определяне на приоритетите в контекста на Европейската политика за сближаване за програмен период 2014-2020 г.

Таня Христова е кмет на община Габрово в периода 2011-2019 г. и е преизбрана за трети мандат на местните избори през месец октомври 2019 г. Към момента е ръководител на българската делегация на местните власти в Комитета на регионите в Брюксел, където членува от 2012 г. Христова е председател на Управителния съвет на Общинската мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия“ – мандат 2015-2020 г. Семейна е, с една дъщеря.

Други лектори