Стефан Стоянов

заместник-кмет, Община Пловдив

Стефан Стоянов е заместник-кмет на Пловдив от 2011г.

Създава отделът за бизнес развитие в община Пловдив и работи активно по налагането на града като втори център в страната за ИТ и аутсорсинг индустрията. През тези години общинският екип помага за отварянето на няколко хиляди работни места в двата сектора и привличането на десетки компании в Пловдив.

Работи активно по налагането на Тракия икономическа зона като най-голямото обединение на индустриални зони в страната и по привличането на редица международни компании, които откриват производства в региона.

Стартира разработването и налагането на общинска програма за иновации в публичното образование. Неговият екип успешно развива програми за дуално обучение и работа на училищата с бизнеса, въвеждане на облачни технологии и дигитализация на учебния процес във всички общински училища в града, Монтесори педагогика в публичното образование и други.

Други лектори