Елена Крумова

Член на Съвета на директорите, Сиском Инженеринг

Елена Крумова е търговски директор и член на Съвета на директорите в Сиском Инженеринг АД. Минавайки през различни административни и мениджърски позиции в компанията през последните 10 години, в настоящата си роля тя отговаря за позоционирането на Сиском Инженеринг АД сред водещите системни интегратори на българския пазар. Нейният персонален подход и умения да разбира точно нуждите на различните типове клиенти, дава възможност те да получават цялостни професионални решения в областта на телекомуникациите, интелигентните транспортни системи и „умен“ град, системи за сигурност и безопасност и системна интеграция.

Други лектори