Деница Николова

Заместник-министър, МРРБ

Магистър по икономика, специалност Финанси
Специализация по мениджмънт на Конфедерацията на холандската индустрия и работодатели
Специализация в Rotary International – Ню Йорк
Специализации в областта на финансовия контрол, докладването на нередности и сертифицирането на средства от фондовете на ЕС

Деница Николова има 22 години професионален опит, от които:

2006 г. – 2010 г. – дирекция „Национален фонд“ в МФ
2010 г. – 2013 г. – Главен директор на Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие и Ръководител на Управляващия орган на ОПРР и член на Съвета на директорите на Фонд „ФЛАГ“

Октомври 2013-юли 2014 г. Мениджър бизнес развитие, “Трейс Интернешънъл” ООД

Юли 2014-ноември 2014 г. –Управител, “Смарт Синерджи Консулт” ООД

Ноември 2014 г. – януари 2017 г. – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
Януари 2017 г. – май 2017 г. – член на Съвета на директорите на Фонд „ФЛАГ“
От 9 май 2017 г. заема поста заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.От 1 август 2017 г. е член на Надзорния съвет на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД

Други лектори