Адам Пустелник

директор, отдел обслужване на Инвеститорите на Градските власти, град Лодз, Полша

Той заема позицията директор, отдел обслужване на Инвеститорите на Градските власти, град Лодз, Полша

Други лектори