ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ИНВЕСТОР.БГ АД е публично търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130277328, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Слатина, бул. „Брюксел“ № 1, тел.: 028129812, факс: 028129853, електронна поща: office@investor.bg, интернет страница: www.ibg.bg.

ИНВЕСТОР.БГ АД e една от водещите медийни компании в България, развиваща се под корпоративния бранд Investor Media Group.

Компанията притежава и управлява над 20 интернет проекта с широка гама от тематично разнообразие, а именно: Investor.bg, Dnes.bg, Bloombergtv.bg, Bgonair.bg, Gol.bg, Tialoto.bg, Az-Jenata.bg, Az-deteto.bg, Рuls.bg, Teenproblem.net, Automedia.investor.bg, Imoti.net, Rabota.bg, Blog.bg, Start.bg, Snimka.bg, Aha.bg, HelpBook.info, Posoka.com и Boec.bg, както и принадлежащите към тях микро-сайтове.

В Investor Media Group признаваме, че спечелването и запазването на доверието Ви е важно за нас. Защитата на личните Ви данни е отговорност, на която обръщаме много сериозно внимание. С настоящата Политиката за поверителност и защита на личните данни Investor Media Group отчита неприкосновеността на личността и полага усилия за защита срещу неправомерно обработване на личните данни на физическите лица.

Настоящият документ съдържа информация по отношение начина на обработване на личните данни, типа лични данни, които се събират, целта на използване на събраните лични данни, достъпа на трети лица до тези данни, мерките за сигурност, които се предприемат по отношение събраните личните данни, както и опциите, които притежавате във връзка с използването на предоставените от Вас лични данни. Всички лични данни се събират и обработват в съответствие с действащото в България законодателство в областта на защита на личните данни.

Използвани термини:

„Лични данни“ представлява всяка информация, чрез която физическо лице се идентифицира или може да бъде идентифицирано;

„Субект на данни“ е физическо лице, което е идентифицирано или което може да бъде идентифицирано въз основа на определена информация;

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

„Администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни. В настоящия случай администратор на лични данни е ИНВЕСТОР.БГ АД;

„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора. Под „обработващ лични данни“ в настоящата политика се има предвид служител на ИНВЕСТОР.БГ АД;

Investor Media Group обработва лични данни при използване на някой от посочените по-горе уеб сайтове, както и принадлежащите към тях микро-сайтове. Личните данни, които се обработват от Investor Media Group, се предоставят директно от Вас или се събират автоматично.

Правното основание, въз основа на което Investor Media Group обработва лични данни е даденото от Ваша страна доброволно съгласие. Във връзка с целите, посочени по-долу, Вие следва да дадете изрично съгласието си за всяка отделна цел посредством отбелязване в поле за отметка (CheckBox), което се появява като квадратна кутийка с придружаващ я текст. Когато е направен избор, се появява отметка в кутийката, с оглед на което Вие вече сте дали съгласието си Вашите лични данни да бъдат обработвани от Investor Media Group. Когато не е направен избор, кутийката е празна. Имайте предвид, че има случаи, в които съгласието Ви е задължителна предпоставка за регистрация за съотвения сайт или събитие, организирано от групата на ИНВЕСТОР.БГ АД.

 

Лични данни, които Вие предоставяте:

Личните данни, които предоставяте директно, се обработват и използват за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни.

Личните данни, които събираме при извършена от Вас доброволна онлайн регистрация са – име и фамилия, имейл адрес и телефонен номер.

Това е информация, която следва да посочите, за да може да направите регистрация и чрез която Вие може да бъдете идентифицирани лично.

Целите на събирането на посочените лични данни са описани по-долу в настоящата политика за поверителност и защита на личните данни.

Лични данни, които се събират автоматично:

Когато посещавате някоя от уеб страниците ни, нашият уеб сървър автоматично разпознава и събира Вашия IP адрес, който е определен от Вашия доставчик на интернет услуги и не Ви идентифицира лично.

Обобщена информация – Log Files – както много други сайтове ние получаваме информация от log files (съвкупност от системна информация за потребителя): IP адрес; ISP (Internet Service Provider); браузъра, който използвате, когато посещавате сайт от групата (като Google Chrome, Internet Explorer и Mozilla Firefox ); времето, което сте прекарали в даден сайт и кои страници в сайта сте посетили. Информацията, която се съдържа в тези файлове включва:

Бисквитки (‘Cookie’): това е малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Вие можете да изберете да изтриете нашите или на трета страна бисквитки чрез опциите на всеки браузър. Това може да повлияе на взаимодействието с наш или друг сайт.

Повече информация за „cookie” можете да намерите на http://www.allaboutcookies.org/faqs/cookies.html.

Използваме следните типове „бисквитки“:

(1) Бисквитки за статистики, които анонимно запомнят компютъра или мобилното ви устройство, когато посещавате нашите уебсайтове. Те ни помагат със статистически данни за това как нашите посетители използват уебсайта. Можем да използваме тази информация, за да подобрим качеството на нашите уебсайтове.

(2) Бисквитки за услуга, които ни помагат да направим нашите уеб сайтове възможно най-ефективни.

(3) Нямаме достъп до „бисквитки“ на трети страни, а организациите на трети страни нямат достъп до нашите. Организациите на трети страни, които поставят бисквитки, имат собствени строги правила за поверителност.

Уеб указателите (Web beacons) са файлове, които позволяват на даден уеб сайт да събира информация за броя на потребителите, които са го посетили и да има достъп до техните ‘бисквитки’ (‘cookies’). Повече информация за уеб указателите можете да намерите на: http://www.allaboutcookies.org/faqs/beacons.html

Цели на обработка на личните Ви данни:

 

Investor Media Group обработва личните Ви данни само за целите, описани по-долу:

 

 • за онлайн регистрация и предоставяне на възможност за участие в организирано от Investor Media Group събитие;
 • за измерване и проследяване на статистически зависимости за потребителското поведение в сайта на организираното от Investor Media Group събитие с цел подобряване на бъдещи издания;
 • да Ви изпращаме имейл известия за бъдещи бизнес събития, организирани от Investor Media Group, за които изрично сте се абонирали;

 

Разпознаване и събиране на IP адреса позволява:

 

 • разкриване на идентичността на потребители в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да спазят настоящите условия;
 • анализ на трафика към сайтовете и предпазване от злонамерени атаки;

Oбработване на лични данни на лица под 18 години:

Разбираме значението на това да се предприемат допълнителни предпазни мерки за защита на неприкосновеността и безопасността на децата. Съобразно с това, лица на възраст под 18 години нямат право да се регистрират за бизнес събитията, организирани от Investor Media Group. Ние ще изтрием всяка регистрация за бизнес събитие, организирано от Investor Media Group, която е създадена от лице на възраст под 18 години, в най-кратък срок, след като сме информирани за това.

Ако сте на възраст под 18 години, моля, не изпращайте никаква информация за себе си, включително, но не само име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и други. В случай, че научим, че сме събрали лична информация от лице на възраст под 18 години, ще изтрием тази информация възможно най-бързо. Ако смятате, че може да имаме информация от или за лице под 18 години, моля, свържете се с нас на контактите, посочени по-долу.

Какво правим, за да защитим личните Ви данни:

Запазването на поверителността и сигурността на личната Ви информация е с най-висок приоритет и ограничаваме достъпа до нея само на онези служители нa Investor Media Group, които трябва да влязат в контакт с нея, за да изпълнят своята роля и да дадат възможност на услугите ни да Ви бъдат предоставени. Ние ще запазим Вашата информация поверителна, освен когато разкриването й се изисква по силата на закон или за технически цели.

Ние съхраняваме следните лични данни за регистриран участник: име, фамилия и телефонен номер не по-дълго от 30 дни след приключване на събитието. Други лични данни като имейл адрес се пазят безсрочно, само след изрично съгласие, дадено от Ваша страна, за получаване на имейл известия за следващи бизнес събития, организирани от Investor Media Group или докато Вие изрично не пожалете тези данни да бъдат заличени. В противен случай тези данни биват изтривани автоматично не по-късно от 30 дни след приключване на събитието.

Предоставената и събирана от Вас информация няма да се продава или да се предоставя за ползване възмездно на когото и да е било без личното Ви съгласие за това.

Предоставяне на информация може да стане в случай на поискване от съответните държавни органи и институции, по ред и в случаи, определени в действащото българско законодателство.

Ние полагаме максимално възможни усилия, за да защитим личната Ви информация, но въпреки това, при споделяне на информация в интернет следва да имате предвид, че предаването на информация по интернет никога не може да бъде напълно сигурно, както и че сигурността не може да бъде напълно гарантирана.

Вашите права и възможности във връзка с обработване на личните Ви данни:

Разполагате с определени права съгласно приложимото законодателство по отношение на личните данни, които съхраняваме за Вас, а именно:

 • оправомощени сте да изискате достъп и да получите информация по отношение личните данни, които се съхраняват за Вас, както и информация, касаеща целите на обработването, категориите лични данни, получателите, пред които е възможно да бъдат разкрити личните Ви данни и друго;
 • имате право по всяко време да поискате коригиране на неточни данни, свързани с Вас, както и допълване на непълните данни, ако това е целесъобразно и/или необходимо с оглед целта, с която данните се обработват;по всяко време можете да оттеглите съгласието си за използване на личните Ви данни, което сте предоставили в предходен момент. В този случай, оттеглянето на съгласието Ви за използването или обработването на личните Ви данни може да доведе до невъзможност да се възползвате от участие в събитието, организирано от Investor Media Group;

 

 • ако прецените, че не желаете Investor Media Group да обработва личните Ви данни, Вие имате право да бъдете „забравени“, т.е. можете по всяко време да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити при наличие на някое от следните основания:

 

 

3.1. личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

3.2. в случай че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните Ви данни;

3.3. ако личните Ви данни се обработват незаконосъобразно;

3.4. в случай че сте възразили срещу обработването на личните Ви данни;

3.5. други случаи, предвидени в законодателството, уреждащо защитата на личните данни;

 1. в редица случаи Вие имате право да поискате вместо изтриване на данните ограничаване на обработването на личните Ви данни;

 

 1. право на възражение пред Investor Media Group срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това;

 

 

Всички изброени права може да упражните чрез подаване на писмено заявление в свободна форма на следния електронен адрес: protection@investor.bg, изпратено от регистрационния ви имейл адрес, съдържащо най-малко следното:

 

 • име, имейл и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
 • описание на искането;
 • предпочитана форма за предоставяне на информацията;

 

Подаването на заявлението е напълно безплатно. Срокът за разглеждане на заявлението е едномесечен, считано от датата на получаване на заявлението.

Освен горепосочените права Investor Media Group Ви дава право да извършвате сами някои от следните промени във връзка с обработването на личните Ви данни, а именно:

 

 • Можете да се откажете от получаването на конкретен e-mail бюлетин чрез избор на опцията за отписване в края на всеки получен e-mail.

 

Полезна информация:

Има редица полезни инструменти и ресурси, които можете да използвате, за да контролирате поверителността си онлайн. Особено препоръчваме да се запознаете с функциите и настройките за поверителност на браузъра, който използвате.

На следния адрес можете да откриете много полезна информация за защита на личните данни в Интернет

http://www.youronlinechoices.com/bg/.

За да научите повече как ние ползваме трета страна за събиране и използване на информация върху страниците от групата на Investor Media Group моля, посетете следните страници:

https://www.gemius.com/privacy-policy.html

http://www.google.bg/privacypolicy.html

Google, като трета страна в ролята на доставчик, използва ,,бисквитки“ за показването на реклами на сайтовете на Investor Media Group.

С помощта на ,,бисквитката“ DART Google Ви показва реклами въз основа на посещенията както в сайтовете на Investor Media Group, така и на други сайтове в интернет.

Вие можете да откажете използването на ,,бисквитката“ DART, като посетите страницата с Декларацията за поверителност за рекламната и съдържателната мрежа на Google.

Повече информация: https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?answer=100557

Повече информация за защита на лични данни, може да получите на сайта на Комисия за защита на личните данни:

https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1115

Връзка с нас:

В случай че имате въпроси, коментари или оплаквания във връзка с настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни или в случай че желаете да упражните правата си или да актуализирате предоставените лични данни, моля да се свържете с нас чрез email на следния адрес: protection@investor.bg

Можете да се свържете с Investor Media Group и писмено на следния адрес: гр. София, бул. „Брюксел“ № 1.